حسابداری

بیمه بیکاری چیست و به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟

افراد شاغل در ادارات، شرکت‌ها، کارخانه‌ها و… تحت پوشش بیمه اجباری هستند. بیمه بیکاری یکی از مزیت‌های این بیمه است. این افراد در صورتیکه بدون میل و اراده شخصی شغل خود را از دست بدهند؛ بیکار موقت به حساب می‌آیند. در چنین شرایطی آنها تحت پوشش بیمه بیکاری تامین اجتماعی قرار می‌گیرند. هرچند مقدار این دریافتی ناچیز است، اما برای گذراندن زندگی فرد بیکار می‌تواند تا حدی کمک‌دهنده باشد. اگر مایلید درباره بیمه بیکاری افراد مجرد و متاهل بیشتر بدانید با این مقاله از زینسی همراه ما باشید.

بیمه بیکاری تامین اجتماعی

در سازمان تامین اجتماعی یک سیستم بیمه همگانی وجود دارد. این سازمان، خدماتی از قبیل: بیمه‌های درمانی پایه برای عموم و بیمه درمان تکمیلی-صرفا برای بازنشستگان-، بیمه‌های بازنشستگی و… را ارائه می‌دهد.

بیمه بیکاری تامین اجتماعی
بیمه بیکاری تامین اجتماعی

افراد تحت پوشش بیمه اجباری سازمان تامین اجتماعی از مزایای زیر برخوردار می‌شوند:

 • حقوق بازنشستگی
 • تامین مالی در زمان ازکارافتادگی کلی و جزیی
 • تامین بخشی از هزینه‌های درمانی
 • تامین هزینه‌های کفن و دفن
 • مستمری بازماندگان
 • بیمه بیکاری تامین اجتماعی
 • مزایای غیرنقدی و عیدی مستمری‌بگیران شامل: کمک عائله‌مندی، کمک هزینه اولاد و عیدی

خواندن مقاله بیمه عمر یا بیمه تامین اجتماعی؟ کدام بیمه بهتر است؟ را به شما پیشنهاد می‌کنیم.

بیکار کیست؟

مطابق قانون کار، کارفرما موظف است کارکنان، کارمندان، کارگران و… را تحت پوشش بیمه اجباری قرار دهد. مبلغ حق‌بیمه این افراد برابر است با 30 درصد از حقوقی که فرد دریافت می‌کند. 23 درصد از این مبلغ توسط کارفرما پرداخت می‌شود و 7 درصد مابقی را کارکنان باید بپردازند.

3 درصد از سهم پرداختی کارفرما به‌عنوان حق‌بیمه بیکاری محاسبه است. طبق تعاریف قانون کار، بیکار شخصی است که بدون اراده شخصی شغل خود را از دست می‌دهد. به عبارت دیگر این فرد آماده به کار است و در صورت نیاز می‌تواند در محل جدیدی کارش را شروع کند. کسانی که به دلایل جبری مانند: وضعیت اقتصادی، ورشکستگی واحد اقتصادی و… بیکار شوند؛ در این تعریف قرار می‌گیرند.

منظور از شرایط جبری بیکار شدن در قانون کار

در قانون کار بر روی ارادی نبودن از دست دادن شغل، تاکید شده است. اگر افراد در شرایط زیر کار خود را از دست بدهند؛ بیکار به حساب می‌آیند:

 • بیکاری در اثر حوادث غیرمترقبه مانند: مانند جنگ، سیل، زلزله و آتش‌سوزی
 • بیکاری در اثر نابسامانی‌های اقتصادی
 • بیکاری در اثر تغییر ساختار اقتصادی کارگاه، شرکت و… مربوطه

نکته خیلی مهم: موارد گفته شده حتما باید به تایید و تصویب شورایعالی کار برسد.

شرایط جبری بیکار شدن در قانون کار
بیکاری در اثر حوادث غیرمترقبه مانند: مانند جنگ، سیل، زلزله و آتش‌سوزی مشمول بیمه بیکاری خواهد بود.

بیمه بیکاری به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟

در بخش‌ قبل درباره تعریف فرد بیکار مطابق قانون کار صحبت کردیم. افزون‌بر این تعریف لازم است بدانید که همه بیمه‌شدگان تامین اجتماعی تحت پوشش بیمه بیکاری قرار نمی‌گیرند.

طرح‌های بیمه این سازمان به سه شکل: بیمه اجباری، بیمه خویش‌فرما و بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد ارائه می‌شود. اما بیمه بیکاری تامین اجتماعی فقط به افراد تحت پوشش بیمه اجباری تعلق می‌گیرد. با توجه به این توضیحات افراد زیر مشمول دریافت بیمه بیکاری تامین اجتماعی هستند:

 • فرد مشمول قانون کار و تامین اجتماعی باشد.
 • فرد بدون میل و اراده شخصی شغلش را از دست داده باشد.
 • فرد آماده به کار باشد.
 • کارگران دائمی حداقل 6 ماه سابقه پرداخت حق‌بیمه داشته باشند.
 • کارگران قراردادی در آخرین محل کارشان حداقل یک سال سابقه پرداخت حق‌بیمه داشته باشند.
 • فرد تبعه کشورهای خارجی نباشد.
 • فرد مستمری‌بگیر بازنشسته یا ازکارافتاده نباشد.
 • صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه‌شدگان اختیاری مشمول بیمه بیکاری نمی‌شوند.
 • اتباع خارجی مشمول بیمه بیکاری نمی‌شوند.
 • کسانی که به هر دلیل استعفا داده‌اند.
 • کسانی که به هر دلیل ترک کار کرده‌اند.
 • افرادی که کارفرما حق‌بیمه بیکاری آنها را پرداخت نکرده باشد.

شرایط استثنا در بیمه بیکاری

شرایط استثنا در بیمه بیکاری شامل افرادی می‌شود که به دلیل وقوع حوادث پیش‌بینی نشده شغلشان را از دست می‌دهند. این افراد برای دریافت بیمه بیکاری تامین اجتماعی لازم نیست شرط حداقل 6 ماه پرداخت حق‌بیمه را داشته باشند.

منظور از حوادث غیر مترقبه در حوادثی مانند: جنگ، سیل، زلزله و آتش‌سوزی است. این استثنا شامل حال افرادی که فقط یک روز از شروع کارشان می‌گذرد هم می‌شود. البته منوط به اینکه سایر شرایط قانون کار را در روال استخدام‌شان رعایت کرده باشند.

بیمه بیکاری چند ماه است؟

افراد تحت پوشش بیمه اجباری تامین اجتماعی بسته به وضعیت تاهل و میزان سابقه پرداخت بیمه، مورد حمایت بیمه بیکاری قرار می‌گیرند. اما در کل افراد مجرد 36 ماه و افراد متاهل برای 50 ماه می‌توانند از این خدمت استفاده کنند.

مدت زمان دریافت بیمه بیکاری
افراد مجرد 36 ماه و افراد متاهل برای 50 ماه می‌توانند از بیمه بیکاری استفاده کنند.

این مدت، جزء سابقه خدمت فرد محاسبه می‌شود. بنابراین در هنگام محاسبه سابقه پرداخت حق‌بیمه زمان استفاده از بیمه بیکاری را هم به‌عنوان ماه‌های خدمت فرد به حساب می‌آورند. سابقه کاری فرد در محاسبه سن بازنشستگی، دریافت مستمری و… تاثیرگذار است.

جدول پرداخت بیمه بیکاری

همانطور که اشاره شد مبلغ و مدت زمان دریافت بیمه بیکاری به سوابق حق‌بیمه پرداختی و وضعیت تاهل افراد وابسته است. بیمه بیکاری افراد مجرد و بیمه بیکاری برای افراد متاهل مطابق جدول زیر پرداخت می‌شود:

مدت پرداخت بیمه بیکاری
سابقه پرداخت حق‌بیمه بیمه‌شدگان مجرد بیمه‌شدگان متاهل
از 6 ماه تا 24 ماه 6 ماه 12 ماه
از 25 ماه تا 120 ماه 12 ماه 18 ماه
از 121 ماه تا 180 ماه 18 ماه 26 ماه
از 181 ماه تا 240 ماه 26 ماه 36 ماه
241 ماه به بالا 36 ماه 50 ماه

 

مبلغ بیمه بیکاری چقدر است؟

55 درصد از حقوق شخص در زمان اشتغال، تحت عنوان بیمه بیکاری به فرد پرداخت می‌شود. طبق قانون کار این مبلغ نباید از 80 درصد حقوق فرد بالاتر باشد. اشخاص تحت سرپرستی فرد بیکار نیز در مبلغ دریافتی نهایی لحاظ می‌شوند. یعنی به ازای هر شخص تحت تکفل بیمه‌شده اصلی، مبلغ بیمه بیکاری تامین اجتماعی 10 درصد افزایش می‌یابد. لازم به ذکر است که فقط 4 نفر از افراد تحت سرپرستی فرد، مورد حمایت قرار می‌گیرند.

بیمه بیکاری کی پرداخت می‌شود؟

بیمه بیکاری معمولا 10 الی 15 هر ماه پرداخت می‌شود. اگر در این بازه پرداخت صورت نگرفت، افراد باید به صورت حضوری به شعب سازمان تامین اجتماعی مراجعه نمایند.

آیا به بیمه بیکاری عیدی تعلق می‌گیرد؟

خیر. عیدی را کارفرما پرداخت می‌کند. در شرایط بیکاری، فرد از سازمان تامین اجتماعی حقوق می‌گیرد. افراد تحت حمایت بیمه بیکاری مشمول دریافت عیدی نمی‌شوند.

پیگیری بیمه بیکاری

فرد در صورت بیکار شدن تا 30 روز فرصت دارد تا  برای پیگیری بیمه بیکاری خود اقدام کند. این افراد باید از کارفرمای خود یک معرفی‌نامه مبنی بر غیر ارادی بودن بیکاری بگیرند.

ثبت‌نام بیمه بیکاری

در دوران پاندمی کرونا ثبت‌نام بیمه بیکاری از طریق زیر انجام می‌گیرد:

 1. مراجعه به سامانه https://bimebikari.mcls.gov.ir/
 2. احراز هویت در دفاتر پیشخوان دولت
 3. ثبت‌نام در سامانه جامع کار

سازمان تامین اجتماعی برای ارائه خدمات بهتر به بیمه‌شدگان خود نرم افزار تامین اجتماعی من را طراحی کرده است. زینسی، پلتفرم جامع معرفی، بررسی و مقایسه نرم افزار و اپلیکیشن‌های کاربردی است. شما می‌توانید برای دانلود اپلیکیشن تامین اجتماعی من به بخش دسته بندی های سایت زینسی مراجعه کنید.

ثبت نام بیمه بیکاری
سازمان تامین اجتماعی برای ارائه خدمات بهتر به بیمه‌شدگان خود نرم افزار تامین اجتماعی من را طراحی کرده است

مدارک لازم برای پیگیری بیمه بیکاری

افراد برای پیگیری بیمه بیکاری باید مدارک زیر را ارائه بدهند:

 • اصل و کپی یک سال آخر قرارداد کار یا رای صادر شده
 • 4 قطعه عکس 3 در 4 جدید
 • اصل و کپی مدرک تحصیلی یا فنی
 • اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه
 • اصل و کپی کارت ملی
 • اصل و کپی گواهی کار از شرکت
 • اصل و کپی کارت پایان خدمت
 • کپی صفحه اول دفترچه بیمه
 • معرفی‌نامه کارفرما

بیمه بیکاری در چه صورتی قطع می‌شود؟

اگر یکی از شرایط زیر محرز شود، سازمان تامین اجتماعی بیمه بیکاری فرد را قطع می‌کند:

 • اشتغال دوباره بیمه‌شده
 • خودداری بیمه‌شده از قبول مشاغل مشابه کار سابق خود
 • در صورت دریافت مستمری بازنشستگی یا ازکارافتادگی دائم بیمه‌شده
 • پایان مدت زمان قانونی استفاده از بیمه بیکاری
 • فوت بیمه‌شده
 • شرکت نکردن در دوره‌های کارآموزی و سوادآموزی مورد تایید سازمان تامین اجتماعی بدون دلیل موجه

زینسی، پلتفرمی برای معرفی و بررسی نرم افزارها

در این مقاله از بلاگ زینسی با تعاریف قانونی، شرایط دریافت، جزییات بیمه بیکاری افراد مجرد و متاهل آشنا شدیم.  افراد تحت پوشش بیمه اجباری تامین اجتماعی خدمات زیادی از این سازمان دریافت می‌کنند؛ بیمه بیکاری یکی از این خدمات است. اگر در خصوص بیمه بیکاری تامین اجتماعی پرسشی دارید برای ما کامنت بگذارید. چنانچه تجربه استفاده از اپلیکیشن تامین اجتماعی من را دارید، خوشحال می‌شویم که نظراتتان را با ما به اشتراک بگذارید.

منابع:

 1. bimeh
 2. irantalent
 3. animoshaver

سوالات متداول:

بیمه بیکاری چیست؟

در صورتی که افراد بدون میل و اراده شخصی شغل خود را از دست بدهند، از سازمان بیمه تامین اجتماعی بیمه بیکاری دریافت خواهند کرد.

بیمه بیکاری چند بار میتونیم بگیریم؟

تعداد دفعات دریافت بیمه بیکاری نامحدود است اما مجموع زمانی دریافت بیمه بیکاری نباید از مدت زمانی قانونی بیشتر باشد.

بیمه بیکاری به چه کسانی تعلق میگیرد؟

 • افرادی که مشمول قانون کار و تامین اجتماعی هستند.
 • کسانی که شغل خود را بدون میل و اراده شخصی از دست بدهند.
 • کارگران دائمی که حداقل 6 ماه سابقه پرداخت بیمه دارند.
 • کارگران قراردادی که در آخرین محل کار سابقه پرداخت یکسال حق بیمه دارند.

بیمه بیکاری به چه کسانی تعلق نمیگیرد؟

 • اتباع خارجی، مستمری بگیران، صاحبان حرف و مشاغل آزاد، بازنشستگان نمی‌توانند بیمه بیکاری دریافت کنند.
 • کسانی که شغل خود را ترک نکرده و استعفا نداده‌اند.
 • افرادی که کارفرما حق‌بیمه بیکاری آن‌ها را پرداخت نکرده باشد.

بیمه بیکاری چند ماه است؟

برای افراد مجرد بین 6 تا 36 ماه و برای افراد متاهل بین 12 تا 50 ماه.

بیمه بیکاری متاهلین متفاوت است؟

بله، افراد متاهل تعداد ماه‌های بیشتری بیمه بیکاری دریافت خواهند کرد.

چند بار می‌توان از بیمه بیکاری استفاده کرد؟

محدودیتی برای تعداد بار استفاده از بیمه بیکاری وجود ندارد. اما مجموع آن‌ها نباید از مدت زمان قانونی بیشتر باشد.
5/5 - (1 امتیاز)

نوشته های مشابه

‫47 دیدگاه ها

 1. ممنون از تیم خوب زینسی مطلب بیمه بیکاری کاملتون مفید واقع شد

 2. سیستم بیمه بیکاری درست نیست می‌بینید طرف همشو دریافت کرده، بعدش میگن مدارکت مشکل داره ?

 3. برای دریافت بیمه بیکاری خیلی اسیر میشه آدممممممم نزدیک سه هفته اینور اونور میکشونن ?? حالا بعدشم سر وقت واریز نمیکنن

 4. بیمه بیکاری درخواست دادم الکی بمونه گرفتن ندادن در حالی که واقعا نیاز داشتم

 5. بیمه بیکاری برای بیماری هم شامل میشه؟ یا اونی که موقع بیماری دریافت میشه اسمش سنوات هست؟

 6. بیمه بیکاری خیلی خوبه مخصوصا برای افراد متاهل که زمانش بیشتره خیلی عالی تره.

 7. بیمه بیکاری خوبه واقعا من به خاطر یه موضوعی نمیدونستم کار کنم از بیمه بیکاری استفاده کردم

 8. سلام کسی میدونه امسال مبلغ بیمه بیکاری چقدر شده؟ پارسال 2650000 بود.

 9. در پاسخ به اصغر پور محمدی
  سلام جناب آقای محمدی حقوق پایه تقریبا 4100000 تومان

 10. در پاسخ به سپیده نجاری

  سپیده عزیز ممنون که همراه زینسی هستید

 11. خوبه که بیمه بیکاری هست وگرنه من چیکار میکردم الان که نمیتونم کار کنم

 12. بیمه بیکاری موقع سیل و زلزله هم شامل میشه پس … نمیدونستم … ممنون از اطلاع رسانی تون

 13. در پاسخ به فهیمه زینی نژاد

  ممنون از این که همراه زینسی هستید.

 14. بیمه بیکاری واقعا خوبه به درد خیلیا خورده و از این به بعد هم مفید واقع میشه

 15. ممنون از توضیحات کاملتون درباره بیمه بیکاری . واقعا لذت بردمممممم

 16. اگه کارفرما بیمه کارگر رو پرداخت نکرده باشه ، بازم میشه بیمه بیکاری دریافت کرد؟؟

 17. سلام دوست عزیز
  پیشنهاد زینسی مراجعه با کارگزاری های بیمه برای بررسی دقیقتر مورد شما است

 18. بیمه بیکاری تامین اجتماعی خیلی باارزشهههه من دو سال ازش استفاده کردم واقعا به دردم خورده

 19. در پاسخ به سپهر
  بله دوست عزیز به محض شاغل شدن بیمه بیکاری قطع میشه.

 20. یه سوال داشتم من اگه خودم استعفا بدم اصلا نمیتونم بیمه بیکاری بگیرم؟

 21. در پاسخ به محمدرضا قربان زاده
  محمدرضای عزیز در تعریف بیمه بیکاری اومده که فرد مجبور باشه کارش رو ترک کنه. حالا این مجبوریت ممکنه اخراج از کار یا حوادثی غیر قابل پیش بینی مثل سیل و زلزله و … باشه. با توجه به این تعریف، اگه کسی خودش استعفا بده نمیتونه از بیمه بیکاری استفاده کنه.

 22. توصیه میکنم بیمه بیکاری رو تو دوران متاهلی بگیرید کلی فرق داره متاهلی بیشتر میدن

 23. در پاسخ به حمیدرضا
  حمیدرضای عزیز در دوران متاهلی زمان بیشتری میشه بیمه بیکاری گرفت وگرنه از لحاظ قیمت یکی هستن.

 24. بیمه بیکاری من هر چند ماه یه بار ریخته میشد اصلا منظم نبود. نمیدونم شانس من بود یا در کل اینطوریه.

 25. در پاسخ به ساحل
  ممنون از این که تجربه تون رو در مورد بیمه بیکاری با ما به اشتراک گذاشتید. برای همه نامنظم نمیشه ساحل عزیز. بعضیا مرتب 15 تا 20 ام هر ماه دریافت میکنن.

 26. بیمه بیکاری به خاطر یک ماه کمبود سابقه به من تعلق نگرفت خیلی ناراحت شدم.

 27. در پاسخ به مینا نجف پور
  مینای عزیز متاسفیم که به خاطر یک ماه نتونستید بیمه بیکاری بگیرید. اگر در جایی شاغل شدید و یک ماه رو براتون بیمه رد کنن بعد اون هر موقع بخواین میتونین از بیمه بیکاری استفاده کنین.

 28. کاش بیمه بیکاری بیشتر از یه بار بود آدم واقعا ممکنه چند بار بهش نیاز پیدا کنه.

 29. در پاسخ به محمدرضا
  محمدرضای عزیز بیمه بیکاری فقط برای یه بار نیست. در واقع محدودیت تعداد دفعات نداره فقط محدودیت مدت استفاده داره. افراد مجرد 36 ماه میتونن بیمه بگیرن و افراد متاهل 50 ماه.

 30. در پاسخ به مهران
  مهران عزیز محدودیتی در تعداد دفعات وجود نداره فقط تعداد استفاده محدودیت داره

 31. در پاسخ به سمیرا کیانفرد
  نه دوست عزیز اول باید شکایتی برای عدم دریافت بیمه داشته باشید و بعد از قطعی شدن مدت بیمه میتونید برای بیمه بیکاری اقدام کنید.

 32. من بیکار شده بودم و چند ماه نتونستم شغل پیدا کنم اگه بیمه بیکاری نبود نمیدونستم چطوری اداره کنم خونه رو. شکر خدا اونم بخیر گذشت همش 4 ماه ازش استفاده کردم. بازم خدایی نکرده نیاز شد میتونم استفاده کنم؟

 33. در پاسخ به ناصر قلی پور
  چقدر خوب که بیمه بیکاری این همه براتون مفید واقع شده. بله دوست عزیز بازم میتوتید استفاده کنین چون فقط 4 ماهش رو استفاده کردین.

 34. بیمه بیکاری چیست ؟ یه ذره پول ناقابله موقع بیکاری میدن فقط صدات در نیاد :)) اخه با اون مبلغ کی میتونه حتی یه ماه زندگی شو اداره کنه؟؟؟

 35. در پاسخ به سیروس
  ممنون از درج نظرتون سیروس عزیز. حق با شماست هزینه زندگی بالا رفته و مبلغ بیمه بیکاری کافی نیست.

 36. اگه کارفرما همکاری کنه میشه بیمه بیکاری گرفت و از هیچی بهتره هر چقدر هم که کم باشه ولی خب برو بیا زیاد داره.

 37. در پاسخ به امیر
  بله درسته امیر عزیز ممنون از درج کامنت.

 38. در پاسخ به نادر
  نه دوست عزیز بیمه بیکاری شامل استعفا نمیشه. موقعی شامل میشه که ناخواسته باشه بیکاری تون.

 39. بیمه بیکاری برای خود اشتغال ها پرداخت نمیشه درسته؟ باید حتما کارمند یا کارگر بود؟

 40. در پاسخ به مهین
  مهین عزیز خیر برای خود اشتغال ها بیمه بیکاری وجود نداره.

 41. بیمه بیکاری خیلی خوبه دست منو واقعا گرفت مریض بودم نمیتونستم کار کنم شکر خدا الان سلامتیم رو به دست آوردم و دارم کار میکنم.

 42. در پاسخ به اسماعیلی
  دوست عزیز چقدر خوشحال شدیم براتون. امیدوارم همیشه سلامت باشید.

 43. بیمه بیکاری رو خیلی خوب و کامل توضیح دادید . تشکر مخصوصا بخش سوالات متداول عالی بود.

 44. در پاسخ به میثم
  میثم عزیز خوشحالیم که مقاله بیمه بیکاری براتون مفید واقع شده.

 45. در پاسخ به میثم
  ممنون از همراهی و توجه شما دوست عزیز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا