نرم افزارهای مدیریت جلسات

مدیریت جلسات برای کسب و کارتان را پیدا کنید. مقایسه مشخصات و ویژگی های محصول برای ساخت لیست شما

برگزاری جلسات متعدد برای پیشبرد کارها در شرکت‎ها امری ضروری است، اما برگزاری و پیگیری جلسات، وقت زیادی را از مدیران می‌گیرد، پس باید نتایج خوبی به همراه داشته باشد. جلسات با دستور جلسه‌ی مشخص، باید به تصمیمات و مصوبات مشخص نیز برسند اما تصمیم‌گیری همه چیز نیست و حتی به نوعی آغاز یک فرآیند محسوب می‌شود. تصمیمات جلسه باید به مرحله‌ی انجام برسند. تصمیمات یا در زمان مقرر اجرا می‌شوند و سازمان از مزایای آن بهره‎مند می‎شود و یا مصوبات بدون نتیجه باقی می‌مانند و سازمان همواره در معرض ریسک پیامدهای عدم اقدام قرار می‌گیرد.