نرم افزارهای کتاب و منابع

کتاب و منابع

کتاب و منابع برای کسب و کارتان را پیدا کنید. مقایسه مشخصات و ویژگی های محصول برای ساخت لیست شما

Wattpad - Read & Write Stories

Wattpad - Read & Write Stories

توسعه داده شده توسط Wattpad.com

پوکو (سرزمین کتاب‌های انیمیشنی)

پوکو (سرزمین کتاب‌های انیمیشنی)

توسعه داده شده توسط Poco Books

کتابینو | کتاب دست دوم

کتابینو | کتاب دست دوم

توسعه داده شده توسط کتابینو

Hinovel

Hinovel

توسعه داده شده توسط Hinovel‏

لوکوبوک | شبکه اجتماعی نویسندگی و کتاب‌خوانی

لوکوبوک | شبکه اجتماعی نویسندگی و کتاب‌خوانی

توسعه داده شده توسط لوکوبوک

فیلم آموز (علوم اول تا ششم دبستان)

فیلم آموز (علوم اول تا ششم دبستان)

توسعه داده شده توسط filmamouz

جنگل

جنگل

توسعه داده شده توسط انتشارات جنگل

Storytel: Audiobooks and E-books

Storytel: Audiobooks and E-books

توسعه داده شده توسط torytel Sweden AB‏s

Free Books and Audiobooks

Free Books and Audiobooks

توسعه داده شده توسط anity Audio Apps‏s

Scribd

Scribd

توسعه داده شده توسط .scribd,Inc