نرم افزارهای توسعه عملیات

توسعه عملیات برای کسب و کارتان را پیدا کنید. مقایسه مشخصات و ویژگی های محصول برای ساخت لیست شما

تیم‌های عملیاتی فناوری اطلاعات و امنیت نرم افزار IT و مدیران در موسسات مالی و سازمان‌های دولتی و خصوصی و آموزشی به دنبال نرم افزارهای مدیریت تیم توسعه و عملیاتی هستند. یکی از بهترین نرم افزارهای مدیریت پروژه تیم توسعه و عملیاتی مدیریت پروژه DevOps است.

از مهم‌ترین پایه و اساس یک شرکت مدیریت آن می‌باشد. مدیریت تیم توسعه و تیم عملیاتی نیازمند مسائل مهم می‌باشد. یکی از این مسائل مهم داشتن نرم افزارهای مدیریت پروژه بوده که بتواند هر دو تیم توسعه و عملیاتی را با هم انجام دهد. یکی از نرم افزارهایی که این دو کار را با هم انجام می‌دهد نرم افزارهای DevOps می‌باشد.

تیم‌های توسعه دهنده‌ی وب که درصدد مدیریت پروژه بودند، با اتلاف زمان زیادی مواجه می‌شدند. از طرفی تیم عملیاتی نیز به صورت مجزا فعالیت خود را ادامه می‌دادند. اما با به وجود آمدن نرم افزارهای DevOps دو تیم توسعه و عملیاتی را با هم ادغام شد.

نرم افزارهای DevOps با ادغام مدییت تیم توسعه و تیم عملیاتی خدمات نوینی را به مشتریان خود ارائه می‌دهد و باعث پیشرفت کسب و کارها می‌گردد. در زیر مجموعه‌ی نرم افزارهای Devops، نرم افزار IronWorker قرار دارد، استفاده از این نرم افزارها در کسب و کارها، روند مدیریت پروژه‌ها را تغییر داده است.

مدیریت در صنف‌های مختلف دارای بخش‌های ویژه‌ی خود می‌باشد. یکی از بخش‌های مدیریت مربوط به بخش تیم توسعه دهنده و بخش تیم عملیاتی است. این بخش‌ها که هر کدام وظیفه‌ی مربوط به خود را انجام می‌دهد با اتلاف زمان زیادی در هنگام مدیریت پروژه مواجه بود.

امروزه با پیشرفت کسب و کارها، مدیریت پروژه  افزایش چشمگیری را در بین مدیران و کارفرمایان داشته است و همه از اهمیت آن آگاه هستند. از طرفی در ایام  گذشته مدیریت پروژه معمولا در بخش تیم توسعه و تیم عملیاتی به صورت جداگانه بوده و متفاوت از یکدیگر بود. صاحبان کسب و کار برای مدیریت این دو بخش نیاز به زمان زیادی داشتند. برای صرفه جویی در وقت چه باید کرد؟

در ایام گذشته مدیریت شرکت و پروژه‌ها معمولا روال قدیمی و کاغذی داشت. از طرفی این پروژه‌ها برای انجام زمان زیادی را به خود اختصاص می‌دادند. معمولا شرکت‌ها برای بهبود عملکرد خود، تیم‌ها را به دو قسمت تیم عملیاتی و تیم توسعه تقسیم بندی می‌نمایند. در این مورد برای هر چه بهتر کردن عملکرد، طراحان به فکر ادغام این دو کار با هم شده و به این ترتیب نرم افزارهای DevOps را طراحی کردند.