نرم افزارهای مدیریت دانش

مدیریت دانش برای کسب و کارتان را پیدا کنید. مقایسه مشخصات و ویژگی های محصول برای ساخت لیست شما

سیستم مدیریت دانش سپهر ماهان چیست؟ قبل از این که بگوییم سیستم مدیریت دانش سپهر ماهان چه کاربردها و مزایایی دارد باید با سیستم مدیریت دانش آشنا شویم. به هر نوع سیستمی که در حوزه فناوری اطلاعات، ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات را انجام می‌دهد، به بهبود همکاری اشخاص می‌پردازد، منبع دانش را جانمایی می‌کند و مخازن اطلاعات پنهان را شناسایی میکند، اطلاعات و دانش را جمع‌آوری کرده و از آن بهره‌مند می‌شود، سیستم مدیریت دانش می‌نامیم.