نرم افزارهای بازی تخته و کارت

دسته بندی بازی تخته و کارت

در این بخش میتوانید اپلیکیشن مرتبط با بازی تخته و کارت را مشاهده و مقایسه کنید

Ludo King™‏

Ludo King™‏

توسعه داده شده توسط Gametion

بازی آنلاین پلاتو | Plato

بازی آنلاین پلاتو | Plato

توسعه داده شده توسط .Plato Team Inc

!THE GAME OF LIFE 2 - More choices, more freedom

!THE GAME OF LIFE 2 - More choices, more freedom

توسعه داده شده توسط Marmalade Game Studio

Exploding Kittens

Exploding Kittens

توسعه داده شده توسط Exploding Kittens

تخته نرد (تخته باز)

تخته نرد (تخته باز)

توسعه داده شده توسط تیم آرمیک

 Cupid Bingo: Valentines Day Love Story

 Cupid Bingo: Valentines Day Love Story

توسعه داده شده توسط  Beautiful Bingo Games by Difference Games LLC

Onirim

Onirim

توسعه داده شده توسط Asmodee Digital

Reigns

Reigns

توسعه داده شده توسط devolverdigital

Card Thief

Card Thief

توسعه داده شده توسط Arnold Rauers

خط آتش

خط آتش

توسعه داده شده توسط پارسیس گیمز